logo

Het lage kaliumgehalte helpt de urine pH laag te houden. Het magnesiumgehalte is veilig laag, dus bij langdurig preventief gebruik bestaat géén gevaar voor hypomagnesiemie. Beperkt de opname van mineralen die bijdragen aan struvietvorming.

Contra-indicaties

  • Pups
  • Dracht, lactatie
  • Honden die een volledige dosis urineverzuurders krijgen
  • Uraat, cystine en calciumoxalaat urolithiasis
Prijs: EUR 73,00

Informatie

Gebruiksadviezen
Aangeraden wordt om vóór gebruik een dierenarts te raadplegen. De aanbevolen gebruiksduur voor Urinary Struvite is ten hoogste 6 maanden. Wanneer verlenging van de gebruiksduur wordt voorgeschreven, kan Urinary Struvite als complete dieetvoeding voor een onbeperkte periode worden ingezet.

Gewicht

Gewicht 12,5 KG