logo

Netwerk

Door onze lange staat van dienst hebben wij een netwerk opgebouwd van gespecialiseerde klinieken c.q. dierenartsen in de euregio; laboratoria en specialisten die zich bezig houden met bepaalde deelgebieden in de dierzorg.

We weten goed wat we kunnen, we weten ook goed wat we niét kunnen. Als we het nodig achten sturen we in overleg door voor specialistische onderzoeken en behandelingen die minder vaak voorkomen.

Specialisten

Wij werken bijvoorbeeld nauw samen met andere klinieken op het gebied van cardiologie, orthopedie en bijvoorbeeld oogheelkunde. Verwijzingen gebeuren overigens niet zonder dat een dier eerst grondig onderzocht is.

Dit is een kaart van Limburg