logo

Aansprakelijkheid

Aan deze website kunnen op geen enkele wijze rechten, noch verplichtingen en of enige andere vorm van aansprakelijkheid worden ontleend. De op deze website getoonde informatie wordt door de Dierenkliniek Hagenbeck met voortdurende zorg en aandacht samengesteld, doch voor de juistheid, volledigheid en voortdurende actualiteit van de gegevens kan niet worden ingestaan.

De Dierenkliniek Hagenbeck vrijwaart zich van alle eventuele ontstane misverstanden en/of procedurefouten. De kliniek aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de op deze website opgenomen informatie en voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook die voortvloeit uit of enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website.

Links naar andere sites

Verwijzingen naar sites die niet door de Dierenkliniek Hagenbeck worden onderhouden zijn louter ter informatie voor de bezoeker opgenomen. Er is geen controle over de bereikbaarheid van de aangeroepen sites en er wordt geen verantwoording gedragen hiervoor, noch voor de inhoud daarvan. Hoewel de Dierenkliniek Hagenbeck uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan de kliniek niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Het gebruik van links in deze website wil niet zeggen dat de Dierenkliniek Hagenbeck de algehele websites als representatief en of toereikend ziet.

Persoonlijke gegevens

De Dierenkliniek Hagenbeck respecteert de privacy van haar bezoekers en behandelt persoonlijke informatie altijd vertrouwelijk.

Copyright

Geen enkel onderdeel van deze website mag zonder de uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van de Dierenkliniek Hagenbeck hergebruikt worden, of uitgezonden, in welke vorm dan ook, zoals elektronisch, of mechanisch inclusief fotokopiëren en of registreren.